Fundusze notowane na giełdzie: przegląd

Towarowy ETF jest jednym z rodzajów funduszy notowanych na giełdzie, które są niematerialnymi towarami, takimi jak produkty rolne, zasoby naturalne i metale o wysokiej wartości. Na liście etf towarów znajdują się popularne towary, takie jak srebro, złoto, ropa naftowa i produkty surowe.  Fundusze ETF indeksu towarowego są dobrym środkiem inwestycyjnym dla inwestorów, którzy mogą chcieć zminimalizować ryzyko finansowe lub po prostu zdobyć zrozumienie towarów. Zgodnie z tym, jego podstawową funkcją jest obserwowanie ruchu i śledzenie wyników indeksów towarowych. Odnosi się to do zbioru wielu towarów wykonanych w liczbie pojedynczej poprzez fizyczne przechowywanie i pozycję pochodną.

Funkcje funduszy wymiany towarowej

ETF składa się powszechnie z akcji publicznych powiązanych ze zmiennymi finansowymi, w tym z gospodarką, indeksem i sektorem. Zazwyczaj jest to rozliczenie papierów wartościowych związanych z portfelem indywidualnym. W porównaniu ze zwykłymi papierami wartościowymi, które koncentrują się na akcjach, towarowe fundusze ETF są kombinacją umów wystarczająco wrażliwych, aby śledzić wydajność towaru, z którym jest związany. 

Należy pamiętać, że ma to zwykle zastosowanie do określonego towaru lub kontraktów terminowych. Co sprawia, że ETF interesujące jest to, że daje inwestorom możliwość posiadania kontraktów związanych z towarem. Oznacza to, że inwestorzy nie posiadają rzeczywistego składnika aktywów, lecz umowy o określone towary. Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez towarowe fundusze ETF może zwiększyć wielkość środków pieniężnych. Jest to niezbędne, ponieważ może być wykorzystane do zakupu papierów wartościowych skarbu państwa lub innych aktywów bezpiecznej przystani.  

Określony towarowy ETF tworzy swoje osobiste indeksy wskaźników referencyjnych wyłącznie dla produktów materialnych. W takim przypadku jest bardzo podatny na śledzenie awarii w większych indeksach towarowych, takich jak indeks towarowy Bloomberga. Taka struktura wymaga przydzielenia towarowego ETF. Jednym z przykładów jest awangardowy etf towarowy, który śledzi ruch indeksu odniesienia związanego z surowcami. Towarowy awangarda ETF obejmuje również firmy, które przetwarzają i produkują surowce.  Stało się to rentowną inwestycją, ponieważ nie wymaga od inwestorów wcześniejszej wiedzy na temat kontraktów terminowych i instrumentów pochodnych. 

Przykład towarowego ETF

Fundusze ETF śledzą mnóstwo towarów, począwszy od metali, gazu i produktów rolnych. Ponieważ wiąże się to z szerokimi opcjami towarów, inwestorzy muszą dokładnie ocenić, na jaki towar chcą otworzyć kontrakt. Na liście najlepszych towarowych funduszy ETF znajduje się S&P GSCI lub bardziej znany jako Goldman Sachs Commodity Index, wyłączny dla handlowców i inwestorów w ramach Chicago Mercantile Exchange. Ten ETF jest wystarczająco szeroki, aby objąć dużą grupę towarów i ich występy. 

forexhistory

Należy pamiętać, że jednym z najbardziej dochodowych etfów na bieżąco są wysoko cenione metale, takie jak złoto i srebro. Złoto jest składany w ramach SPDR, podczas gdy srebro jest śledzone przez iShares towar ETF. Są to realne opcje, ponieważ powiązane towary mają trwałą trwałość i nie są przestarzałe. 

forexhistory

Produkty surowe są również korzystnym towarem ETF. Chociaż tego rodzaju dobra nie można gromadzić, fundusze ETF tego rodzaju pozwala inwestorom na posiadanie kontraktów terminowych.  Najpopularniejszym ETF związanym z ropą naftową jest ETF SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production, składający się z różnych gigantów produkujących ropę naftową. 

Czytaj więcej:

Jak handlować ETF — Przewodnik dla początkujących

Czym są międzynarodowe fundusze ETF i jak to działa

Czym są fundusze ETF sektora i jak to działa