Idiom

wyrażenie, którego znaczenia nie można wywnioskować ze znaczenia poszczególnych słów, a konkretne słowa nie mogą zostać zmienione bez utraty znaczenia